.:: ukázat na mapě ::.

Domov se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s. je soukromé zařízení rodinného typu. Prostředí domova na kraji malé obce je příjemné a klidné. Klientům je k dispozici zahrada s posezením v okolí domu. Dále pak společenské a relaxační prostory uvnitř. Domácí mazlíčci jsou věrnými společníky pro každého v domově.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvoření skutečného domova seniorům i dospělým, kteří jsou v důsledku chronického duševního či zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých. Naším nejvyšším posláním je zachování soukromí a lidských práv našich klientů, stejně jako morální právo na prostý život plný jistot a vlastních voleb.

Cíle

Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní služby lidem, kteří naši pomoc potřebují (lidé s chronickým duševním nebo zdravotním postižením – Alzheimerova demence, stařecké a jiné demence, osoby se zdravotním postižením). Naše zařízení vyvíjí maximální snahu o integraci klientů a zachování jejich každodenních životů tak, jak je znali. Ctíme vlastní volby klientů.

Kapacita zařízení

44 lůžek

Principy poskytovaných služeb

  • odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech za účelem zkvalitňování poskytované péče
  • ochrana práv obyvatel našeho zařízení – chráníme práva našich klientů v souladu se zákony a vnitřními pravidly našeho domova
  • diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a zacházení s klienty, zachováváním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru
  • seberealizace klientů – naší snahou je, aby se naši klienti zabývali svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici
  • respektování potřeb - veškerý personál našeho zařízení respektuje základní lidská práva našich klientů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.


Činnost Domova se zvláštním režimem - Oáza klidu o.p.s. a jeho hospodářské zabezpečení, se realizují za finanční podpory Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj logo